Kradzież to jedno z najczęściej występujących zagrożeń dla majątku osobistego i firmowego. Aby zminimalizować straty finansowe wynikające z kradzieży, warto skorzystać z odpowiednich ubezpieczeń majątkowych. Poniżej przedstawiamy, jakie opcje ubezpieczeniowe są dostępne oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy, która zapewni kompleksową ochronę przed ryzykiem kradzieży.

1. Ubezpieczenie mienia ruchomego

Ubezpieczenie mienia ruchomego jest podstawowym rodzajem polisy, która obejmuje ochronę przedmiotów znajdujących się wewnątrz ubezpieczonej nieruchomości. Może to być wyposażenie domowe, elektronika, biżuteria, meble i inne wartościowe przedmioty. Oto, co zazwyczaj obejmuje taka polisa:

 • Kradzież z włamaniem: Polisa pokrywa straty wynikające z kradzieży, która miała miejsce po włamaniu się do ubezpieczonej nieruchomości.
 • Rabunek: Niektóre polisy obejmują również ochronę przed rabunkiem, który może mieć miejsce na terenie posesji.

2. Ubezpieczenie od kradzieży zewnętrznej

Nie wszystkie kradzieże mają miejsce w domu. Ubezpieczenie od kradzieży zewnętrznej zapewnia ochronę przedmiotów skradzionych poza ubezpieczoną nieruchomością. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które często przewożą wartościowe przedmioty, np. sprzęt sportowy, elektronikę czy narzędzia:

 • Kradzież z samochodu: Polisa może obejmować kradzież przedmiotów z zamkniętego pojazdu.
 • Kradzież w miejscu publicznym: Ochrona mienia skradzionego w miejscach publicznych, np. podczas podróży.

3. Ubezpieczenie majątku firmowego

Firmy również narażone są na ryzyko kradzieży. Ubezpieczenie majątku firmowego obejmuje ochronę mienia należącego do przedsiębiorstwa, takiego jak sprzęt biurowy, maszyny, narzędzia, towary magazynowane oraz wyposażenie:

 • Kradzież z włamaniem: Polisa zapewnia ochronę przed kradzieżą, która miała miejsce po włamaniu się do siedziby firmy.
 • Kradzież towarów: Ubezpieczenie obejmuje również kradzież towarów przechowywanych w magazynach czy na terenie firmy.

4. Ubezpieczenie wartościowych przedmiotów

Dla właścicieli szczególnie cennych przedmiotów, takich jak dzieła sztuki, antyki, kolekcje, czy biżuteria, istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia wartościowych przedmiotów. Tego rodzaju polisy oferują:

 • Ochrona przed kradzieżą: Pokrycie strat wynikających z kradzieży wartościowych przedmiotów, zarówno wewnątrz, jak i poza nieruchomością.
 • Wycena przedmiotów: W ramach polisy często przeprowadza się profesjonalną wycenę ubezpieczanych przedmiotów, aby ustalić ich rzeczywistą wartość.

5. Dodatkowe opcje i rozszerzenia polis

Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe opcje i rozszerzenia, które mogą zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej:

 • Systemy alarmowe i monitoringu: Niektóre polisy oferują zniżki za zainstalowanie systemów alarmowych i monitoringu, co zwiększa bezpieczeństwo nieruchomości.
 • Ochrona gotówki: W przypadku posiadania większych sum gotówki w domu lub firmie, warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie obejmujące kradzież gotówki.
 • Assistance po kradzieży: Niektóre ubezpieczenia oferują usługi assistance, które mogą obejmować pomoc w zabezpieczeniu miejsca po kradzieży, naprawę uszkodzonych zamków, czy doradztwo prawne.

Podsumowanie

Ubezpieczenia majątkowe oferują szeroką gamę opcji ochrony przed ryzykiem kradzieży. Od podstawowego ubezpieczenia mienia ruchomego, przez specjalistyczne polisy dla firm, po ubezpieczenia wartościowych przedmiotów – każda z tych opcji może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Wybierając odpowiednią polisę, warto zwrócić uwagę na zakres ochrony, dodatkowe opcje i warunki ubezpieczenia. Skonsultowanie się z doradcą ubezpieczeniowym może pomóc w dokonaniu najlepszego wyboru, zapewniając kompleksową ochronę majątku przed kradzieżą.

Więcej na: https://phinance.pl/