Przed rozpoczęciem budowy niezbędne jest przeprowadzenie szeregu kluczowych procesów, które zapewniają solidne fundamenty i bezpieczeństwo całej konstrukcji. Poniżej przedstawiamy te procesy, ich znaczenie oraz kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie, w tym między innymi makroniwelację terenu.

1. Ocena geotechniczna

Proces polega na analizie właściwości geotechnicznych terenu, takich jak:

 1. nośność,
 2. stabilność,
 3. skład geologiczny
 4. oraz poziom wód gruntowych.

Jest to niezbędne do określenia rodzaju gruntu oraz jego przydatności pod budowę.

proces makroniwelacji terenów

2. Makroniwelacja terenu

Makroniwelacja terenu to proces usuwania warstw ziemi, skalnych skał czy innych przeszkód, które mogą być przeszkodą w budowie. Charakteryzuje się usuwaniem większych objętości ziemi lub skał w celu uzyskania odpowiedniego profilu terenu.

3. Geodezyjne pomiar terenu

Ten proces obejmuje:

 • dokładny pomiar terenu,
 • jego kształtu,
 • nachylenia
 • oraz istniejących budynków czy obiektów,

co pozwala na precyzyjne określenie miejsca budowy oraz stworzenie dokładnego projektu.

4. Badania glebowe

Badania glebowe mają na celu określenie:

 • składu gleby,
 • jej nośności,
 • zdolności do osiadania
 • oraz wilgotności.

Pozwala to na odpowiednie zaplanowanie fundamentów oraz konstrukcji, dostosowując je do warunków gruntowych.

5. Inwentaryzacja środowiska naturalnego

Proces ten polega na zbadaniu i zarejestrowaniu istniejącej flory, fauny oraz innych elementów środowiska naturalnego, co pozwala na minimalizację wpływu budowy na środowisko.

Kto wykonuje te procesy?

Wykonanie powyższych procesów zazwyczaj należy do kompetencji specjalistycznych firm i przedsiębiorstw. Ocena geotechniczna, badania glebowe oraz geodezyjne pomiary terenu wykonywane są przez odpowiednio wykwalifikowane biura geodezyjne i geotechniczne. Natomiast makroniwelację terenu wykonują specjalistyczne firmy budowlane posiadające odpowiednią technologię i doświadczenie w tego rodzaju pracach.

Wszystkie te procesy są niezbędne przed rozpoczęciem budowy, ponieważ pozwalają one na dokładne określenie warunków terenowych oraz środowiskowych, co umożliwia precyzyjne zaplanowanie oraz bezpieczne wykonanie całego projektu budowlanego. Poszukujesz specjalistów zajmujących się makroniwelacją terenu? Zachęcamy do odwiedzenia https://wibra.pl/roboty-ziemne/!