Baby Boomers

Baby Boomers to pokolenie urodzone między 1946 a 1964 rokiem. To grupa ludzi, która wyrosła w czasach, gdy świat był znacznie mniej skomputeryzowany niż dzisiaj. Baby Boomers są bardziej tradycyjni i zazwyczaj preferują pracę w biurze, a nie pracę zdalną. Są też bardziej skłonni do oszczędzania i inwestowania swoich pieniędzy niż młodsze pokolenia.

Baby Boomers są również bardziej skłonni do angażowania się w politykę i społeczną odpowiedzialność. Większość z nich jest bardziej skłonna do wspierania organizacji charytatywnych i aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Baby Boomers są również bardziej skłonni do podróżowania niż ich rodzice.

Millenialsi

Millenialsi to pokolenie urodzone między 1980 a 2000 rokiem. Millenialsi są pierwszym pokoleniem, które dorastało wraz z technologią cyfrową. Jako tacy, są bardziej otwarci na nowe technologie i mają większe umiejętności techniczne niż starsze pokolenia. Millenialsi są również bardziej skłonni do pracy zdalnej niż Baby Boomers.

Millenialsi są również bardziej skłonni do angażowania się w sprawy społeczne i ekologiczne. Większość z nich jest bardziej skłonna do wspierania organizacji charytatywnych i aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Millenialsi są również bardziej skłonni do podróżowania niż ich rodzice.

Gen Z

Generacja Z to pokolenie urodzone po 2000 roku. Generacja Z jest pierwszym pokoleniem, które dorastało całkowicie otoczone technologią cyfrowa. Jako tacy, maja one większe umiejętności techniczne niż poprzednie pokolenia i szybciej adaptuj się do nowych technologii.

Generacja Z jest również bardziej otwarta na nowe idee i ma większy apetyt na sukces niż poprzednie pokolenia. Wiadomo też, że Generacja Z jest bardziej skłonna do angażowania się w sprawy społeczne i ekologiczne oraz aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Generacja Z jest również bardzo skłonna do podróżowania.